Ny næringslivspris til Nord-Norges rauseste bedrift

Når PLOGprisen deles ut for første gang, er det til en bedrift som ploger veien for andre, og som deler raust og grenselaust av sine erfaringer.

Nord-Norske bedrifter må samarbeide på tvers av konkurranse, bransje og region for å tiltrekke seg de rette folkene fremover. Påstanden kommer fra initiativtakerne bak den blodferske næringslivskonferansen PLOG.

Konkurranse er old school

Hvis Nord-Norge skal løfte seg i nasjonal og internasjonal sammenheng, blir det veldig rart å se på nabobedriften som en konkurrent. Vi må heller stikke hodene sammen og se hvordan VI - Nord-Norge, kan ta en del av den nasjonale og internasjonale kaka sier konferansegeneral Stein Inge Pedersen. Vi liker jo å tro at vår bedrift er attraktiv nok for seg selv, men sannheten er, at i et næringsliv bestående av mange små, noen mellomstore - og svært få store bedrifter, er det tilnærmet umulig å vinne konkurranser og anbud av en viss størrelse i større markeder. Da må vi samarbeide - enten om det er å dele kunnskap eller om det er å gå sammen om en leveranse, innad eller på tvers av bransjer og kommunegrenser.

Martin Meisterlin, Henriette Endresen og Stein-Inge Pedersen i Plog.

Martin Meisterlin, Henriette Endresen og Stein-Inge Pedersen i Plog.


Samarbeid krever, med det lønner seg i lengden

Det er ingen tvil om at samarbeid er krevende, spesielt når det er små lokale forhold, men PLOGprisen går til den bedriften som løfter blikket og ser forbi de små humpene i veien, og på de store linjene, sier Pedersen. Svaret er like enkelt som det er vanskelig - vi må være rause med hverandre! Både de som deler kunnskap, men også de som får. Javel, så fikk du den jobben vi begge hadde levert tilbud på, men livet går videre, og neste gang leverer vi et tilbud sammen. Da har vi dobbelt - og trippelt så mange strenger å spille på.

Vår akilleshæl

Den Nord-Norske akilleshælen er på samme plass, uansett om du sitter i Sandnessjøen, på Røst eller i Tromsø - folk. Vi må sammen posisjonere oss som et attraktivt arbeidssted for å tiltrekke oss de menneskene som skal drive samfunnet og utviklingen videre. Ved å fremstå som fremoverlent og raus blir vi mer attraktiv for den oppvoksende generasjonen. De har helt andre måter å tenke på enn oss, og vi må være tidlig på ballen for å vise at her er det rom for denne typen måte å drive bedrift på. -Vi inviterer lokale videregåendeelever på PLOGkonferansen, nettopp på grunn av dette. Vi ønsker deres perspektiver, og vi ønsker å vise at de er velkommen inn i næringslivet når de er klare for det, sier Pedersen - De må få se at vi satser på dem, og at det er potensial HER. “Alt” skjer ikke sør for Sinsenkrysset, det skjer i Nord-Norge - men da er det vår jobb å få det til å skje!

Nominer en bedrift til PLOGprisen 2019.

Med PLOGprisen ønsker vi å løfte frem bedrifter som bidrar positivt til vekst i Nord-Norge. Ikke bare til seg selv, men for bedriftene og samfunnet rundt, fortsetter Pedersen. Her er det ingen komitè av “eksperter” som plukker ut kandidatene. Det er næringslivet og folkene i Nord-Norge som skal få velge. -Alle kan nominere sine kandidater, og argumentere for disse. Videre vil vi, i samarbeid med våre samarbeidspartnere plukke ut fem nominerte. Vinneren kåres live på konferansen, så her er det bare å komme å stemme på din favoritt, oppfordrer han avslutningsvis.

Festivalkontoret