Satser på en felles fremtid for Nord-Norge

SE-gruppen2.WEB.jpg

For SE-gruppen er det viktig med lokal tilhørighet, og at selskapene bidrar til verdiskapning der de er. Akkurat nå rustes det opp med kompetanse og nye, moderne anlegg både på Gangsås i Harstad og i Markveien på Sortland. Det tror de tjener både regionen og kundene.

SE-gruppen AS er morselskapet i Vesterålens ledende konsern innen entreprenørtjenester og byggevarer. Konsernet leverer byggevarer til både private og profesjonelle brukere, samt entreprenørtjenester i det private og offentlige markedet, og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg tilbyr de også tjenester innen rehabilitering av næringseiendommer og eiendomsutvikling.

Sammen for vekst i nord

Konsernet består av 9 driftsselskaper, og fungerer som en paraplyorganisasjon for disse. Men selv om konsernet ble etablert på Sortland i Vesterålen, har konsernet, i motsetning fra det som er vanlig når man ekspanderer, valgt å plassere kompetansen rundt om i hele regionen.

- Vi ønsker vekst, selvfølgelig for våre bedrifter, men også for Nord-Norge, forklarer direktør Torgeir Arntsen. - For at vi skal lykkes må også landsdelen vår lykkes, og vi ønsker å bidra til å bygge kompetanse i hele landsdelen. Det gagner oss både på kort og lang sikt, vekst avler vekst, det samme gjelder kompetansebygging, fortsetter han.

Lokal kompetanse = verdi for kundene
- For våre kunder betyr dette at de får en partner med lokal ekspertise og nettverk, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig og støtter opp om lokale saker. Det er de lokale entreprenørene og fagfolkene som jobber der som er SE-gruppen. De er våre fremste representanter, og det er de som sitter på kompetansen som gjør at vårt produkt skiller seg fra våre nasjonale og etterhvert internasjonale konkurrenter. Dette tjener kundene på, de får den kvaliteten, kompetansen og oppfølging som er nødvendig - der de er, sier Arntsen, og fortsetter;

- Samtidig gir denne forretningsmodellen oss muligheten til å til å ta på oss større og mer utfordrende prosjekter, gjennom samarbeid i gruppen. Det beste fra begge verdener, argumenterer han.

Satser på de unge

Lars Langø (26) visste ingenting om Vesterålen da utlysningen om traineestilling i Sortland Entreprenør dukket opp på finn.no. I dag er han prosjektleder.  Les Lars sin historie her.

Lars Langø (26) visste ingenting om Vesterålen da utlysningen om traineestilling i Sortland Entreprenør dukket opp på finn.no. I dag er han prosjektleder. Les Lars sin historie her.

I tillegg til å spre kompetansen og ledergruppen geografisk, har SE-gruppen tatt noen bevisste valg i forhold til å satse på de nyutdannede, og de som fortsatt er i et utdanningsløp. De er en aktiv partner i trainee-programmet i regionen, noe de er svært fornøyde med.

- De aller fleste som har vært traineer i våre bedrifter, har blitt værende hos oss. Noen av dem er i dag både prosjektledere og daglige ledere, forteller personalsjefen. - Den digitale utviklingen i byggebransjen fosser frem, og vi har bestemt oss for at vi skal ligge i front på den. Det betyr at vi trenger unge, digitale hoder som kan være med på å forme fremtidens SE-gruppen, avslutter Arntsen.

PLOGer vei

SE-gruppen er stolt sponsor av PLOG konferansen, fordi de deler filosofien bak PLOG - nemlig at vi må dra lasset sammen, dersom vi skal sikre vekst og fremtid for Nord-Norge. Vi må satse på Nord-Norge og folkene som bor her, vi må gi dem arbeidsplasser og fritidstilbud som er på høyde med andre byer i Norge og verden, det er først da vi lykkes med å få tilstrømming til regionen, og det er jo nettopp det som er målet med PLOG.

SE-gruppen møter du på Plogkonferansen. Meld deg på her.

Festivalkontoret