Martine Fraas

MartineFraas2.png

Martine Fraas tidligere jobbet som digital planner i OMD. Hun jobber nå hos Facebook i Dublin som Partner Manager, der hun bistår norske byråer i å bruke annonseringsplattformen optimalt og strategisk.

På PLOG skal Martine snakke om hvorfor man bør bruke bruke Facebook som bedrift, og hvilke muligheter som ligger i plattformen, både B2C og B2B.

Hun skal også ta for seg mulighetene i ulike markeder, både i forhold tl globalisering og eksport, men også hva som fungerer i mindre markeder.

Videre skal hun si litt om Facebook sine tanker om fremtiden og hvordan vi som bedrifter kan holde oss relevant gjennom bruk av kreativitet og annonser. Martine skal også litt om hva som kommer og hva som er smart å fokusere på fremover.

Michel Diniz de Carvalho