Therese Korsvik Eliassen

ThereseEliassen.png

Therese er prosjektleder for tilflyttingprosjektet Bodø i Vinden. Hun har ansvaret for utforming og gjennomføring av kampanjene som skal få “søringer” til å heve blikket og se mot nord - nærmere bestemt Bodø.

Dårlige nyheter om lav befolkningsvekst i småbyene i nord er dessverre blitt gammelt nytt. Vi har blitt vant med å høre at ungdommene flytter til de større byene og at de ikke kommer tilbake igjen. Men visste du at folketallet i hele Nordland har stått dønn i ro siden 1965? Problemet gjelder ikke bare bygdene. Hvis nordlendingen ikke skal havne på rødlista er vi nødt til å ta grep.

Akkurat nå er det viktigere enn noen sinne å drive omdømmebygging for regionen. Vi trenger at ungdommene våre, som flytter ut for å ta utdannelse, kommer hjem igjen med kompetansen de har fått. Vi trenger friskt blod og vi trenger kompetanseprofiler vi ikke har i dag. For hvis det skal være sannhet i det vi sier om at Nord skal drive Norge etter oljen, så må vi ha folk! Folk som forvalter rikdommene våre på en bærekraftig måte. Folk som innoverer og skaper nye arbeidsplasser. Og dette skjer ikke av seg selv.

Bodø kommune har drevet omdømmeprosjektet Bodø i Vinden i 10 år og har igjennom disse årene opplevd både tabber og suksesser. På Plog-konferansen 2019 skal daglig leder i Bodø i Vinden, Therese K. Eliassen, dele av sine erfaringer. Hun forteller om hvorfor næringslivet og kommunene må jobbe sammen, og hvorfor omdømmeprosjekter ikke bør kjenne kommunegrenser.  

Michel Diniz de Carvalho