Tor Åge Eikerapen

TorAageEikerapen.png

Unike kundeopplevelser

Tor Åge er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Til daglig jobber han med det menneskelige aspektet ved positiv endring og måloppnåelse for ledere og organisasjoner. Tor Åge har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og konflikter, og er sertifisert faktaundersøker. Han har også en privatpraksis hvor han tilbyr kliniske psykologtjenester og sakkyndige utredninger.

Les Tor Åges blogg “den nye selgeren” her.

Tor Åge har tidligere vært med på å etablere og lede flere foretak innen kultur og IT, blant annet en musikkfestival med over 400 frivillige medarbeidere. Han holder over 100 foredrag i året og er  en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, ledelse og psykologi.

På PLOG skal han snakke om at fornøyde kunder kommer alltid tilbake. En serviceopplevelse kan defineres som summen av alle erfaringer du gjør når du skal kjøpe eller bruke et produkt eller tjeneste. God service handler om kommunikasjon og menneskene du møter som kunde eller bruker. Hva skal til for å skape unike kundeopplevelser og å bli best på service?

Et foredrag om holdninger, kommunikasjon og hvordan du skaper unike kundeopplevelser. 

Michel Diniz de Carvalho