OM PLOGKONFERANSEN

PLOG er en årlig nærlingslivskonferanse i Vesterålen med mål om å skape en arena med fokus på kunnskapsheving, inspirasjon og nettverksbygging i Nord-Norge.

En PLOG er en som går foran. En som står opp før alle andre, og måker veien. Som gjør det mulig for andre å komme seg frem. Som gjør det mulig å nå sine mål.

Konferansen har hele Nord-Norge som nedslagsfelt og er et inspirerende supplement til den mer faglig tunge storebroren Agenda Nord-Norge. Der hvor Agenda Nord-Norge setter retning, skal PLOG være den morsomme lillesøsteren som inspirerer og gir konkrete verktøy for å lykkes.

PLOG arrangeres ikke bare med tanke på de bedriftene som er her i dag, men for fremtidens bedrifter i nord. Vi ønsker også å inkludere fremtidens næringsliv i konferansen.

Et levende næringsliv = et levende samfunn.

Hvis vi skal klare å holde de unge i nord, må vi legge grunnlaget nå. Vi må bevise at man kan lykkes, selv om man er milevis fra Oslo, Paris og Shanghai. Vi må gi dem en grunn til å satse her. For hvis ikke vi viser at vi tør det, hvorfor skal de engang gidde å prøve? Derfor vil vi også invitere elever fra videregående skole på konferansen. Dette gjør vi for å vise at vi satser på ungdommene våre, og for å motivere dem til å komme tilbake til Nord-Norge etter endt utdanning.

PLOGprisen

PLOGprisen deles ut til en bedrift eller næringslivsaktør som gjør en ekstra innsats for vekst og utvikling i Nord-Norge.

Her melder du deg på Plog


 
arrow-01.png